Kingdom of Hungary Early Medieval

Geza porazí Šalomouna
Bitva u Mogyoródu — Obrazová kronika ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1074 Mar 14

Geza porazí Šalomouna

Mogyoród, Hungary
Po sérii tažení namířených proti Byzantské říši, které vedli vévoda Géza a Ladislav, Šalomoun zahořkl a cítil se nedoceněný kvůli jejich úspěchu na poli.To vyvolalo řadu akcí krále na jejich úkor a nakonec následovaly pokusy o vraždu.Knížata se to rozhodla urovnat bitvou, která pro ně skončila příznivě díky pomoci Otty I. Brněnského a jeho vojsk, provdané za Eufemii, jednu ze sester Ladislava a Gézy.Zraněný král brzy po bitvě uprchl do Německa a tam se snažil získat korunu zpět s pomocí svého zetě.Výsledek této bitvy rozveselil celý národ, protože byla považována za rozhodující vítězství maďarské státnosti.Poté Solomon zachoval pouze Moson a nedaleký Pressburg (Bratislava, Slovensko).Ostatní části království přijaly vládu Gézy, který byl po svém vítězství prohlášen králem.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Fri May 20 2022