Joseon Dynasty

Hanyang se stává novým hlavním městem
©HistoryMaps
1396 Jan 1

Hanyang se stává novým hlavním městem

Seoul, South Korea
Při pojmenování nové dynastie Taejo zvažoval dvě možnosti – „Hwaryeong“ a „Joseon“.Po dlouhém vnitřním zvažování, stejně jako souhlasu císaře sousední dynastie Ming , Taejo prohlásil název království za Joseon, což je pocta starověkému korejskému státu Gojoseon.Přestěhoval také hlavní město do Hanyangu z Kaesongu.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Fri Dec 08 2023