History of Montenegro

Play button
2006 May 21

Referendum o nezávislosti Černé Hory v roce 2006

Montenegro
Referendum o nezávislosti se konalo v Černé Hoře dne 21. května 2006. Schválilo ho 55,5 % voličů, těsně překročilo hranici 55 %.Do 23. května byly předběžné výsledky referenda uznány všemi pěti stálými členy Rady bezpečnosti OSN, což naznačuje široké mezinárodní uznání, pokud by se Černá Hora měla stát formálně nezávislou.Dne 31. května referendová komise oficiálně potvrdila výsledky referenda a ověřila, že 55,5 % obyvatel Černohorců hlasovalo pro nezávislost.Protože voliči splnili kontroverzní požadavek na 55% souhlas, bylo referendum začleněno do prohlášení nezávislosti během zvláštního parlamentního zasedání 31. května.Shromáždění Republiky Černá Hora učinilo v sobotu 3. června formální deklaraci nezávislosti.V reakci na toto oznámení se vláda Srbska prohlásila za právního a politického nástupce Srbska a Černé Hory a že vláda a parlament samotného Srbska brzy přijmou novou ústavu.Spojené státy, Čína, Rusko a instituce Evropské unie vyjádřily svůj záměr respektovat výsledky referenda.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod