History of Montenegro

Referendum o nezávislosti Černé Hory v roce 1992
Vlajka Srbska a Černé Hory ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1992 Mar 1

Referendum o nezávislosti Černé Hory v roce 1992

Montenegro
Referendum o nezávislosti Černé Hory v roce 1992 bylo prvním referendem o nezávislosti Černé Hory, které se konalo 1. března 1992 v SR Černá Hora, konstituční republice Socialistické federativní republiky Jugoslávie.Referendum bylo výsledkem rozhodnutí černohorského prezidenta Momira Bulatoviće souhlasit s podmínkami stanovenými lordem Carringtonem, které měly transformovat Jugoslávii ve volné sdružení nezávislých států, které by měly status subjektů podle mezinárodního práva.Bulatovićovo rozhodnutí rozzlobilo jeho spojence, srbského prezidenta Slobodana Miloševiće a srbské vedení, kteří přidali dodatek k Carringtonovu plánu, který by státům, které se nechtěly odtrhnout od Jugoslávie, umožnil zřídit nástupnický stát.V důsledku tohoto referenda vznikla dne 27. dubna 1992 Svazová republika Jugoslávie, skládající se ze dvou bývalých konstitučních republik SFR Jugoslávie, Srbska a Černé Hory.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod