History of Germany

Germania
Julius Caesar staví první známé mosty přes Rýn ©Peter Connolly
55 BCE Jan 1

Germania

Alsace, France
V polovině 1. století př. n. l. postavil republikánský římský státník Julius Caesar během svého tažení v Galii první známé mosty přes Rýn a vedl vojenský kontingent napříč a na území místních germánských kmenů.Po několika dnech a poté, co nenavázal žádný kontakt s germánskými jednotkami (které ustoupily do vnitrozemí), se Caesar vrátil na západ od řeky.V roce 60 př. n. l. kmen Suebi pod náčelníkem Ariovistem dobyl země galského kmene Aedui na západ od Rýna.Následným plánům na osídlení regionu germánskými osadníky z východu se vehementně postavil Caesar, který již zahájil své ambiciózní tažení za podrobení celé Galie.Julius Caesar porazil suebské síly v roce 58 př. n. l. v bitvě u Vogéz a donutil Ariovista ustoupit přes Rýn.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Wed Jan 31 2024