History of Germany

Rozdělení karolínské říše
Ludvík Pobožný (vpravo) žehnající rozdělení karolínské říše v roce 843 na Západní Francii, Lotharingii a Východní Francii;z Chroniques des rois de France, patnácté století ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
843 Aug 10

Rozdělení karolínské říše

Verdun, France
Verdunská smlouva rozděluje Franskou říši na tři samostatná království včetně Východní Francie (která se později stala Německým královstvím) mezi přeživší syny císaře Ludvíka I., syna a nástupce Karla Velikého.Smlouva byla uzavřena po téměř třech letech občanské války a byla vyvrcholením více než rok trvajících jednání.Bylo to první ze série rozdělení přispívajících k rozpadu říše vytvořené Karlem Velikým a bylo považováno za předzvěst formování mnoha moderních zemí západní Evropy.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Thu Nov 10 2022