Han Dynasty

Vláda Xuana z Hanu
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
74 BCE Sep 10 - 48 BCE Jan

Vláda Xuana z Hanu

Chang'An, Xi'An, Shaanxi, Chin
Císař Xuan z Han byl desátým císařem čínské dynastie Han, vládnoucí v letech 74 až 48 př. n. l.Za jeho vlády dynastie Han ekonomicky prosperovala a vojensky se stala regionální velmocí a mnohými byla považována za vrcholné období celé historie Han.Po jeho smrti v roce 48 př. n. l. nastoupil jeho syn císař Yuan.Císař Xuan byl historiky považován za pracovitého a brilantního vládce.Protože vyrůstal mezi prostými občany, dokonale chápal utrpení lidového obyvatelstva, snížil daně, liberalizoval vládu a zaměstnal schopné ministry do vlády.Liu Xiang o něm řekl, že rád četl díla Shen Buhai, používal Xing-Ming k ovládání svých podřízených a věnoval mnoho času právním případům.Císař Xuan byl přístupný návrhům, byl dobrým soudcem charakteru a upevnil svou moc odstraněním zkorumpovaných úředníků, včetně rodiny Huo, která měla značnou moc od smrti císaře Wu, po smrti Huo Guanga.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Wed Jan 31 2024