Han Dynasty

Vláda Jing of Han
Jing of Han ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
157 BCE Jul 14 - 141 BCE Mar 9

Vláda Jing of Han

Chang'An, Xi'An, Shaanxi, Chin
Císař Jing z Hanu byl šestým císařem čínské dynastie Han v letech 157 až 141 před naším letopočtem.Za jeho vlády došlo k omezení moci feudálních králů/knížat, což vyústilo v povstání sedmi států v roce 154 př.nl.Císaři Jingovi se podařilo vzpouru rozdrtit a princům byla poté odepřena práva jmenovat ministry pro svá léna.Tento krok pomohl upevnit centrální moc, která připravila cestu pro dlouhou vládu jeho syna císaře Wu z Hanu.Císař Jing měl komplikovanou osobnost.Pokračoval v politice svého otce císaře Wena obecného nevměšování se do lidu, snižoval daňovou a další zátěž a podporoval šetrnost vlády.Pokračoval a zvětšoval otcovu politiku snižování trestních trestů.Jeho lehká vláda nad lidmi byla způsobena taoistickými vlivy jeho matky, císařovny Dou.Byl kritizován za všeobecnou nevděčnost vůči ostatním, včetně krutého zacházení se Zhou Yafu, generálem, jehož schopnosti mu umožnily vítězství v povstání sedmi států, a jeho manželkou císařovnou Bo.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Wed Jan 31 2024