Han Dynasty

Povstání červeného obočí
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
17 Jan 1

Povstání červeného obočí

Shandong, China
Rudé obočí bylo jedním ze dvou hlavních rolnických rebelských hnutí proti Wang Mangově krátkotrvající dynastii Xin, druhým byla Lülin.Byl tak pojmenován, protože rebelové si nabarvili obočí na červeno.Povstání, zpočátku aktivní v moderních oblastech Shandong a severní Jiangsu, nakonec vedlo k pádu Wang Manga vyčerpáním jeho zdrojů, což umožnilo Liu Xuanovi (Čingshi císaři), vůdci Lülin, svrhnout Wanga a dočasně obnovit inkarnaci Hanů. dynastie.Červení obočí později svrhli císaře Čingši a umístili na trůn svou vlastní loutku potomka Han, dospívajícího císaře Liu Penziho, který vládl krátce, dokud neschopnost vůdců Rudých obočí ovládat území pod jejich kontrolou způsobila, že se lidé proti nim vzbouřili, donutil je ustoupit a pokusit se vrátit domů.Když jim cestu zablokovala armáda nově nastoleného režimu východních Han Liu Xiu (císaře Guangwu), vzdali se mu.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod