Han Dynasty

Povstání sedmi států
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
154 BCE Jan 1

Povstání sedmi států

Shandong, China
Povstání sedmi států se konalo v roce 154 př. n. l. proti čínské dynastii Han jejími oblastními poloautonomními králi, aby odolali císařově pokusu dále centralizovat vládu.Císař Gaozu původně vytvořil imperiální prince s nezávislými vojenskými pravomocemi s cílem přimět je, aby chránili dynastii zvenčí.V době císaře Jinga však již způsobovali problémy tím, že odmítali dodržovat zákony a nařízení císařské vlády.Kdyby v tomto konfliktu zvítězilo sedm princů, s největší pravděpodobností by se dynastie Han zhroutila do volné konfederace států.Po povstání, zatímco systém knížectví byl zachován, byly pravomoci knížat postupně redukovány a velikost knížectví také zmenšena, za císaře Jinga a jeho syna císaře Wu.S dlouhověkostí dynastie Han se začal zabydlovat čínský názor, že je normální mít sjednocenou říši spíše než rozdělené státy.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Wed Jan 31 2024