Povstání sedmi států

Povstání sedmi států

Han Dynasty

Povstání sedmi států
Rebellion of the Seven States ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
154 BCE Jan 1

Povstání sedmi států

Shandong, China
Povstání sedmi států se konalo v roce 154 př. n. l. proti čínské dynastii Han jejími oblastními poloautonomními králi, aby odolali císařově pokusu dále centralizovat vládu.Císař Gaozu původně vytvořil imperiální prince s nezávislými vojenskými pravomocemi s cílem přimět je, aby chránili dynastii zvenčí.V době císaře Jinga však již způsobovali problémy tím, že odmítali dodržovat zákony a nařízení císařské vlády.Kdyby v tomto konfliktu zvítězilo sedm princů, s největší pravděpodobností by se dynastie Han zhroutila do volné konfederace států.Po povstání, zatímco systém knížectví byl zachován, byly pravomoci knížat postupně redukovány a velikost knížectví také zmenšena, za císaře Jinga a jeho syna císaře Wu.S dlouhověkostí dynastie Han se začal zabydlovat čínský názor, že je normální mít sjednocenou říši spíše než rozdělené státy.

Ask Herodotus

herodotus-image

Zeptejte se zdeHistoryMaps Shop

Heroes of the American Revolution Painting

Explore the rich history of the American Revolution through this captivating painting of the Continental Army. Perfect for history enthusiasts and art collectors, this piece brings to life the bravery and struggles of early American soldiers.

Naposledy aktualizováno: Wed Jan 31 2024

Support HM Project

Existuje několik způsobů, jak podpořit projekt HistoryMaps.
New & Updated