Gallic Wars

Caesar opouští Galii a překračuje Rubikon
Překročení Rubikonu ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
50 BCE Dec 17

Caesar opouští Galii a překračuje Rubikon

Rubicon River, Italy
Caesar přijal galskou kapitulaci.Rozhodl se však zajistit, že to bude znamenat poslední galskou vzpouru tím, že dá tvrdý příklad.Rozhodl se nepopravovat nebo prodávat přeživší do otroctví, jak bylo obvyklé v současných bitvách.Místo toho nechal uříznout ruce všem přeživším mužům ve vojenském věku, ale nechal je naživu.Poté rozprášil poražené Galy po celé provincii, aby všichni viděli, že už nikdy nebudou moci zvednout zbraně proti němu ani proti římské republice.Poté, co se Caesar vypořádal s galskými rebely, vzal dvě legie a vydal se na pochod s cílem strávit léto v Akvitánii, kterou předtím nenavštívil.Krátce prošel městem Narbo Martius v římské provincii Gallia Narbonensis a prošel Nementocennou.Caesar považoval Galii za dostatečně uklidněnou, protože nevznikaly žádné další povstání, vzal 13. legii a pochodoval do Itálie, kde překročil Rubikon a 17. prosince 50 př. n. l. zahájil Velkou římskou občanskou válku .
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Wed Jan 31 2024