Delhi Sultanate

Bengálský sultanát
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1342 Jan 1

Bengálský sultanát

Pandua, West Bengal, India
Během guvernérství Izz al-Din Yahya v Satgaonu převzal službu pod ním Shamsuddin Ilyas Shah.Po Yahyově smrti v roce 1338 převzal Ilyas Shah kontrolu nad Satgaonem a prohlásil se za sultána, nezávislého na Dillí.Poté vedl kampaň a do roku 1342 porazil sultány Alauddin Ali Shah a Ikhtiyaruddin Ghazi Shah z Lakhnauti a Sonargaon. To vedlo k založení Bengálska jako jediné politické entity a začátku bengálského sultanátu a jeho první dynastie Ilyas. Shahi.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod