Constantine the Great

Prolog
©Jean Claude Golvin
272 Feb 27

Prolog

İzmit, Kocaeli, Turkey
Flavius ​​Valerius Constantinus, jak se původně jmenoval, se narodil ve městě Naissus (dnes Niš, Srbsko), součásti provincie Dardania v Moesii dne 27.272 nl. Jeho otec byl Flavius ​​Constantius, který se narodil v Dacia Ripensis a pocházel z provincie Moesia.Diocletianus znovu rozdělil říši v roce 293 n. l. a jmenoval dva caesary (nižší císaře), aby vládli dalším pododdělením Východu a Západu.Každý by byl podřízen svému příslušnému augustovi (vyššímu císaři), ale ve svých přidělených zemích by jednal s nejvyšší autoritou.Tento systém by později byl nazýván Tetrarchie.Konstantin šel na Diokleciánův dvůr, kde žil jako presumptivní dědic svého otce.Konstantin získal formální vzdělání na Diokleciánově dvoře, kde se naučil latinskou literaturu, řečtinu a filozofii.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Wed Jun 01 2022