Constantine the Great

Bitva o Turín
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
312 Jan 1

Bitva o Turín

Turin, Metropolitan City of Tu
Při přiblížení na západ k důležitému městu Augusta Taurinorum (Turín, Itálie) se Konstantin setkal s velkou silou těžce vyzbrojené maxentiánské jízdy.V následující bitvě Konstantinovo vojsko obklíčilo Maxentiovo jezdectvo, obklíčilo je jeho vlastní kavalérií a sesedlo z nich ranami kyjů jeho vojáků se železnými hroty.Konstantinovy ​​armády vyšly jako vítězné.Turín odmítl poskytnout útočiště Maxentiovým ustupujícím silám a místo toho otevřel své brány Konstantinovi.Jiná města severoitalské roviny poslala Konstantinovým velvyslanectvím gratulace k jeho vítězství.Přesunul se do Milána, kde ho čekala otevřená vrátka a jásající jásot.Konstantin nechal svou armádu v Miláně až do poloviny léta 312 n. l., kdy se přesunul do Brixie (Brescia).Constantine bitvu vyhrál a ukázal raný příklad taktické dovednosti, která měla charakterizovat jeho pozdější vojenskou kariéru.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Sun May 01 2022