Conquests of Tamerlane

Plánovaný útok dynastie Ming
Říše Ming ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1394 Jan 1

Plánovaný útok dynastie Ming

Samarkand, Uzbekistan
V roce 1368 čínské síly Han vyhnaly Mongoly zČíny .První z císařů nové dynastie Ming , císař Hongwu, a jeho syn, císař Yongle, vytvořili přítokové státy mnoha středoasijských zemí.Vztah vrchnosti a vazalů mezi říší Ming a Timuridem existoval dlouhou dobu.V roce 1394 Hongwuovi velvyslanci nakonec předložili Timurovi dopis, v němž ho oslovovali jako předmět.Nechal zadržet velvyslance Fu An, Guo Ji a Liu Wei.Timur nakonec plánoval invazi do Číny.Za tímto účelem Timur uzavřel spojenectví s přeživšími mongolskými kmeny sídlícími v Mongolsku a připravoval se až do Buchary.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Thu Jan 18 2024