Chinese Civil War

Čtvrtá obkličovací kampaň
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1932 Jul 1 - Oct 12

Čtvrtá obkličovací kampaň

Hubei, China
Čtvrtá obkličovací kampaň měla za cíl zničit komunistický sovět Hubei-Henan-Anhui a jeho čínskou Rudou armádu v místním regionu.Místní nacionalistické síly porazily místní čínskou Rudou armádu a obsadily jejich sovětskou republiku v pohraniční oblasti provincií Chu-pej, Che-nan a An-chuej od začátku července 1932 do 12. října 1932. Vítězství nacionalistů však nebylo úplné, protože kampaň také ukončili. brzy v jejich jásání, což vedlo k tomu, že velká část komunistické síly utekla a založila další komunistickou základnu v pohraniční oblasti provincií Sichuan a Shaanxi.Zbytková místní komunistická síla sovětu Hubei–Henan–Anhui navíc také znovu vybudovala místní sovětskou republiku tím, že využila brzkého nacionalistického stažení, a v důsledku toho museli nacionalisté později zahájit další obkličovací kampaň, aby toto úsilí znovu zopakovali.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod