Chinese Civil War

Pátá obkličovací kampaň
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1933 Jul 17 - 1934 Nov 26

Pátá obkličovací kampaň

Hubei, China
Koncem roku 1934 zahájil Chiang pátou kampaň, která zahrnovala systematické obklíčení sovětského regionu Jiangxi opevněnými sruby.Strategie srubu byla navržena a částečně realizována nově najatými nacistickými poradci.Na rozdíl od předchozích tažení, ve kterých pronikli do hloubky jediným úderem, tentokrát jednotky KMT trpělivě stavěly sruby, každý od sebe vzdáleny asi osm kilometrů, aby obklíčily komunistické oblasti a odřízly jim zásoby a zdroje potravin.V říjnu 1934 ČKS využila mezery v kruhu srubů a vymanila se z obklíčení.Armády vojevůdců se zdráhaly vyzvat komunistické síly ze strachu ze ztráty vlastních mužů a nepronásledovaly ČKS s velkým zápalem.Kromě toho byly hlavní síly KMT zaměstnány zničením Zhang Guotaoovy armády, která byla mnohem větší než Maova.Masivní vojenský ústup komunistických sil trval rok a pokryl to, co Mao odhadoval na 12 500 km;stal se známý jako Dlouhý pochod.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod