Byzantine Empire Palaiologos dynasty

Vláda Michaela IX Palaiologos
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1294 May 21

Vláda Michaela IX Palaiologos

İstanbul, Turkey
Michael IX Palaiologos byl byzantský císař spolu se svým otcem Andronikos II Palaiologos od roku 1294 až do své smrti.Andronikos II a Michael IX vládli jako rovnocenní spoluvládci, oba používali titul autokrator.Navzdory své vojenské prestiži utrpěl několik porážek z nejasných důvodů: neschopnost jako velitel, žalostný stav byzantské armády nebo prostě smůla.Jediný palaiologský císař, který předcházel svému otci, jeho předčasná smrt ve věku 43 let byla částečně připisována zármutku nad náhodnou vraždou jeho mladšího syna Manuela Palaiologose, kterou provedli přívrženci jeho staršího syna a pozdější spolucísař Andronikos III Palaiologos.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Thu Sep 01 2022