Byzantine Empire Palaiologos dynasty

Katalánská společnost se mstí
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1305 Jul 1

Katalánská společnost se mstí

Thrace, Plovdiv, Bulgaria
Bitva o Apros se odehrála mezi silami Byzantské říše pod vedením spolucísaře Michaela IX Palaiologose a silami Katalánské roty u Aprosu v červenci 1305. Katalánská rota byla najata Byzantinci jako žoldáci proti Turkům. ale navzdory úspěchům Katalánců proti Turkům si oba spojenci navzájem nedůvěřovali a jejich vztah byl napjatý finančními požadavky Katalánců.Nakonec císař Andronikos II Palaiologos a jeho syn a spoluvládce Michael IX nechali v dubnu 1305 katalánského vůdce Rogera de Flora se svým doprovodem zavraždit.V červenci se byzantská armáda, zahrnující velký kontingent Alanů a také mnoho Turcopolů, postavila Kataláncům a jejich vlastním tureckým spojencům poblíž Aprosu v Thrákii.Navzdory početní převaze císařské armády se Alané po prvním útoku stáhli, načež Turcopolové dezertovali en blok ke Kataláncům.Prince Michael se zranil a opustil hřiště a Katalánci den vyhráli.Katalánci pokračovali v pustošení Thrákie po dobu dvou let, než se přesunuli na západ a jih přes Thesálii, aby v roce 1311 dobyli latinské vévodství Athén.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod