American Revolutionary War

Chesapeake Raid
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1779 May 10

Chesapeake Raid

Chesapeake Bay
Chesapeake Raid byla americká revoluční válečná kampaň britských námořních sil pod velením komodora sira George Colliera a pozemních sil vedených generálmajorem Edwardem Mathewem.Mezi 10. květnem a 24. květnem 1779 tyto síly zaútočily na ekonomické a vojenské cíle nahoru a dolů v Chesapeake Bay.Rychlost, s jakou se Britové pohybovali, zaskočila mnoho komunit v zátoce, takže nekladli žádný odpor.Britové zničili ekonomicky důležité zásoby tabáku a uhlí a zničili námořní lodě, přístavní zařízení a sklady plné vojenských zásob.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod