Sultanate of Rum

สงครามครูเสดครั้งที่สอง: การรบที่ Mount Cadmus
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1148 Jan 6

สงครามครูเสดครั้งที่สอง: การรบที่ Mount Cadmus

Ürkütlü/Bucak/Burdur, Turkey
ฝรั่งเศสและเยอรมันตัดสินใจแยกทางกันกองทัพของคอนราดพ่ายแพ้ในสมรภูมิ Dorylaeum เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ค.ศ. 1147 กองทัพคอนราดที่เหลืออยู่สามารถเข้าร่วมกับกองทัพของกษัตริย์แห่งฝรั่งเศสได้กองทัพเดินตามทางที่ พวกครูเซดกลุ่มแรก ทิ้งไว้ให้เคลื่อนทัพไปยังฟิลาเดลเฟียในลิเดียกองทหารของพระเจ้าหลุยส์ที่ 7 ตามชายฝั่งแล้วใช้ถนนไปทางทิศตะวันออกพวก เซลจุค รออยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำมีนเดอร์ แต่พวกแฟรงก์บังคับให้เดินทางและเดินทัพไปยังเมืองเลาดีเซีย ซึ่งพวกเขาไปถึงวันที่ 6 มกราคม ซึ่งเป็นวันเอพิฟานีจากนั้นพวกเขาเดินไปที่ภูเขาที่แยกฟรีเจียแห่งปิสิเดียแนวหน้าซึ่งนำโดยเจฟฟรีย์ เดอ รันคอน นั้นวางตัวนำหน้ากองทัพมากเกินไปโดยประมาทเลินเล่อพระเจ้าหลุยส์ซึ่งมีเสาหลักเพิกเฉยต่อข้อเท็จจริงนั้นและดำเนินการต่อไปทหารฝรั่งเศสเดินด้วยความมั่นใจและเชื่อมั่นว่าสหายของพวกเขาครอบครองความสูงต่อหน้าพวกเขาอย่างไรก็ตาม Seljuks ได้เปรียบเมื่อกองทหารฝรั่งเศสแตกและพุ่งเข้าใส่พวกเขาด้วยดาบในมือชาวฝรั่งเศสล่าถอยไปยังหุบเขาแคบ ๆ ด้านหนึ่งมีหน้าผาและหน้าผาสูงชันม้า คน และสัมภาระถูกผลักลงไปในเหวพระเจ้าหลุยส์ที่ 7 สามารถรอดพ้นจากการต่อสู้ ยืนพิงต้นไม้ และยืนหยัดต่อสู้กับผู้โจมตีหลายคนเพียงลำพังในตอนกลางคืน กษัตริย์ใช้ประโยชน์จากความมืดเพื่อเข้าร่วมแนวหน้าของกองทัพซึ่งเชื่อว่าเสียชีวิตไปแล้วหลังจากการสู้รบ กองทัพของกษัตริย์แห่งฝรั่งเศสซึ่งประสบความสูญเสียอย่างหนัก แทบจะไม่ถึง Attaleia ในวันที่ 20 มกราคม
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Wed Aug 31 2022