Kingdom of Poland

สงครามครั้งแรกกับจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
©EthicallyChallenged
1003 Jan 1

สงครามครั้งแรกกับจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์

Poznań, Poland
ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1002 โบเลสวาฟได้เข้าร่วมสภากับกษัตริย์เฮนรีที่ไคเซอร์พฟัลซ์แห่งเมอร์เซอบวร์กในแซกโซนีเพื่อพิจารณาการปราบปรามไมส์เซินเมื่อคำกล่าวอ้างของเขาถูกปฏิเสธ เขาจึงออกจากราชสำนักด้วยความผิดหวังยิ่งไปกว่านั้น ยังมีการพยายามปลิดชีวิต Bolesław ซึ่งเขาหลบหนีได้ด้วยความช่วยเหลือจาก Duke Bernard of Saxony, Nordgau margrave Henry of Schweinfurt และขุนนางเยอรมันที่เป็นมิตรอีกหลายคนแม้ว่ายังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าเฮนรีเป็นผู้สั่งการโจมตีหรือไม่ และเธียตมาร์ นักประวัติศาสตร์ร่วมสมัยแห่งเมอร์เซบวร์กปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็น แต่โบเลสวาฟเชื่อว่าเป็นกรณีนี้ไม่ว่าในกรณีใด เฮนรี่ไม่ได้ปกป้องเขาหรือลงโทษผู้โจมตีBolesławเริ่มความบาดหมางเมื่อเขาทำให้ปราสาท Strehla ใน Margraviate of Meissen ลุกโชนระหว่างเดินทางกลับโปแลนด์การต่อสู้เริ่มขึ้นในปลายปี ค.ศ. 1002 ซึ่งผู้ปกครองโปแลนด์สามารถพึ่งพาการสนับสนุนจากมาร์เกรฟ เฮนรีแห่งชเวนเฟิร์ต ซึ่งความคาดหวังที่จะได้เป็นดยุกแห่งบาวาเรียทำให้เฮนรีผิดหวังกษัตริย์เยอรมันทรงเป็นปรปักษ์กับขุนนางแซกซอนมากขึ้น เมื่อทรงสร้างพันธมิตรกับชนเผ่าลูอิติชีนอกรีตเพื่อต่อต้านอาณาจักรโปแลนด์ที่นับถือศาสนาคริสต์ในวันอีสเตอร์ปี 1003 ที่เมืองเควดลินบวร์กในทางกลับกัน เฮนรีให้มาร์เกรฟ กุนเซลินแห่งไมส์เซิน พี่ชายของเอคการ์ด จับกุมและปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาของบาทหลวงชาวแซกซอนหลายคนหลังจากที่โบเลสลาวบุกโบฮีเมียเพื่อขับไล่ดยุคโบเลสเลาส์ที่ 3 เขาก็ถูกต่อสู้โดยขุนนางโบฮีเมียนและจาโรมีร์น้องชายของโบเลสเลาส์ที่อยู่ข้างกษัตริย์เยอรมันการต่อสู้ไม่ได้หยุดลงจนกระทั่ง Henry ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากชาวโบฮีเมียนและ Lutici ได้เปิดการรณรงค์ไปยังเมืองพอซนาน ซึ่งสันติภาพได้สิ้นสุดลงผลที่ตามมาคือ Bolesław ซึ่งแตกต่างจากพันธมิตรของเขา Henry of Schweinfurt ปฏิเสธที่จะยอมจำนนต่อ King Henry แต่ต้องยอมแพ้ใน Lusatia และ Meissen ก่อนหน้านี้
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Wed Jun 08 2022