Kingdom of Poland

รัฐสภา Gniezno
ภาพเหมือนของโบเลสวากับหอกศักดิ์สิทธิ์ยาน มาเตจโก (พ.ศ. 2381–2436) ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1000 Mar 11

รัฐสภา Gniezno

Gniezno, Poland
ข้อกังวลที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของรัชสมัยของโบเลสวาฟคือการสร้างโบสถ์โปแลนด์Bolesławปลูกฝัง Adalbert แห่งปรากของตระกูล Slavník ซึ่งเป็นบาทหลวงชาวเช็กที่ถูกเนรเทศและมิชชันนารีที่มีความสัมพันธ์อย่างดีซึ่งถูกสังหารในปี 997 ขณะปฏิบัติภารกิจในปรัสเซียBolesławใช้ประโยชน์จากความตายของเขาอย่างชำนาญ: การพลีชีพของเขานำไปสู่การยกระดับของเขาในฐานะนักบุญอุปถัมภ์ของโปแลนด์และส่งผลให้มีการสร้างจังหวัดของคริสตจักรอิสระในโปแลนด์โดยมี Radim Gaudentius เป็นอาร์คบิชอปแห่ง Gnieznoในปี ค.ศ. 1000 จักรพรรดิหนุ่มออตโตที่ 3 เสด็จมาในฐานะผู้แสวงบุญเพื่อเยี่ยมชมหลุมฝังศพของนักบุญอดัลเบิร์ต และให้การสนับสนุนโบเลสวาฟระหว่างการประชุมสภากนีซโนอัครสังฆมณฑล Gniezno และสังฆมณฑลย่อยหลายแห่งได้รับการจัดตั้งขึ้นในโอกาสนี้จังหวัดทางศาสนาของโปแลนด์ทำหน้าที่เป็นสมอเรือที่สำคัญและเป็นสถาบันที่จะถอยกลับไปสู่รัฐ Piast ช่วยให้สามารถอยู่รอดได้ในอีกหลายศตวรรษข้างหน้า
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Mon Jun 06 2022