History of Canada

Play button
1670 Jan 1

บริษัทฮัดสันส์เบย์

Hudson Bay, SK, Canada
ในช่วงต้นทศวรรษ 1700 ผู้ตั้งถิ่นฐานในฝรั่งเศสใหม่ได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างดีตามชายฝั่งของแม่น้ำ Saint Lawrence และบางส่วนของโนวาสโกเชีย โดยมีประชากรประมาณ 16,000 คนอย่างไรก็ตาม ในช่วงหลายทศวรรษต่อมา ผู้มาใหม่ไม่ได้มาจากฝรั่งเศส หมายความว่าผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอังกฤษและชาวสก็อตในนิวฟันด์แลนด์ โนวาสโกเชีย และสิบสามอาณานิคมทางตอนใต้มีจำนวนมากกว่าประชากรฝรั่งเศสประมาณ 10 ต่อ 1 ในช่วงทศวรรษ 1750ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1670 โดยผ่านบริษัทฮัดสันส์เบย์ อังกฤษยังได้อ้างสิทธิ์ในอ่าวฮัดสันและแอ่งระบายน้ำของอ่าวที่เรียกว่า Rupert's Land โดยสร้างฐานการค้าและป้อมปราการใหม่ ขณะที่ดำเนินการตั้งถิ่นฐานประมงในนิวฟันด์แลนด์ต่อไปการขยายตัวของฝรั่งเศสไปตามเส้นทางเรือแคนูของแคนาดาท้าทายการอ้างสิทธิ์ของบริษัทฮัดสันส์เบย์ และในปี 1686 ปิแอร์ ทรัวส์ได้นำการเดินทางทางบกจากมอนทรีออลไปยังชายฝั่งของอ่าว ซึ่งพวกเขาสามารถยึดด่านหน้าได้จำนวนหนึ่งการสำรวจของลาซาลทำให้ฝรั่งเศสอ้างสิทธิ์ในหุบเขาแม่น้ำมิสซิสซิปปี ที่ซึ่งผู้ดักสัตว์ขนสัตว์และผู้ตั้งถิ่นฐานสองสามคนตั้งป้อมปราการและการตั้งถิ่นฐานกระจัดกระจาย
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Sat Jan 28 2023