Grand Principality of Serbia

เซอร์เบียได้รับเอกราชจากบัลแกเรีย
ชาสลาฟแห่งเซอร์เบีย ©Kosta Mandrović
933 Jan 1

เซอร์เบียได้รับเอกราชจากบัลแกเรีย

Serbia
ความสำเร็จในระยะเริ่มแรกของรัชสมัยของเปโตรตามมาด้วยความพ่ายแพ้เล็กน้อยหลายประการประมาณปี ค.ศ. 930 เปโตรเผชิญกับการก่อจลาจลที่นำโดยอีวานน้องชายของเขา ซึ่งพ่ายแพ้และถูกส่งตัวไปลี้ภัยในไบแซนเทียมบางทีการใช้ประโยชน์จากความท้าทายเหล่านี้ต่อการปกครองของเปโตร เจ้าชายแห่งเซอร์เบีย คาสลาฟ โคลนิมิโรวิช หลบหนีจากเมืองหลวงเพรสลาฟของบัลแกเรียในปี ค.ศ. 933 และด้วยการสนับสนุนแบบไบแซนไทน์โดยปริยาย ทรงสามารถปลุกปั่นการจลาจลของเซอร์เบียต่อการปกครอง ของบัลแกเรีย ได้การก่อจลาจลประสบความสำเร็จและเซอร์เบียได้รับเอกราชจาก จักรวรรดิบัลแกเรีย
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Tue Jan 16 2024