Rhine campaign of 1796

1797 Feb 2

Epilog

Mantua, Italy
Moreau erbjöd Karl vapenstillestånd och ärkehertigen var ivrig att acceptera det så att han kunde skicka 10 000 förstärkningar till Italien, men Aulic Council beordrade honom att vägra det och reducera Kehl och Hüningen.Medan Charles fick i uppdrag att minska städerna började fransmännen i början av januari överföra två divisioner till Bonapartes armé i Italien.Bernadottes 12 000 från armén av Sambre och Meuse och Delmas 9 500 från armén av Rhen och Mosel gick söderut för att stödja Bonapartes närmande till Wien.Istället för att skicka ett jämförbart antal män till Italien för att försvara sig mot förstärkningarna, gav Charles Latour 29 000 infanterister och 5 900 kavalleri och beordrade honom att fånga Kehl.Moreaus förmåga att överföra trupper till Italien, och Charles oförmåga att göra det, gjorde en grundläggande skillnad i resultatet av det italienska kampanjen 1796.
HistoryMaps Shop

Besök butiken


Last Updated: Mon Mar 21 2022