Rhine campaign of 1796

Blockader vid Ehrenbreitstein
©Keith Rocco
1796 Jun 9

Blockader vid Ehrenbreitstein

Ehrenbreitstein, Germany

Den 9 juni 1796 blockerade 36 000 franska trupper fästningarna vid Mainz och Ehrenbreitstein, och utmanade viktiga fästen vid sammanflödet av floderna Main och Rhen, och floderna Rhen och Mosel. Blockaderna vid Ehrenbreitstein började den 9 juni och vid Mainz den 14. juni.

HistoryMaps Shop

Besök butiken


Last Updated: Sat Jun 11 2022