Rhine campaign of 1796

Slaget vid Rastatt
©Keith Rocco
1796 Jul 5

Slaget vid Rastatt

Rastatt, Germany
Slaget vid Rastatt (5 juli 1796) såg en del av en republikansk fransk armé under Jean Victor Marie Moreau kollidera med delar av den habsburgska armén under Maximilian Anton Karl, greve Baillet de Latour som försvarade linjen av floden Murg.Ledande en flygel av Moreaus armé attackerade Louis Desaix österrikarna och drev dem tillbaka till floden Alb i kriget under den första koalitionen .De habsburgska och kejserliga arméerna hade inte tillräckligt med trupper för att hålla tillbaka armén av Rhen och Mosel och skulle behöva förstärkning från Charles, som var ockuperad i norr och höll Jourdan fast på Rhens västra strand.
HistoryMaps Shop

Besök butiken


Last Updated: Tue Aug 02 2022