Golden Horde

Digerdöden
Digerdöden ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1347 Jan 1

Digerdöden

Feodosia
Pest introducerades enligt uppgift först till Europa via genuesiska handlare från deras hamnstad Kaffa på Krim 1347. Under en utdragen belägring av staden, 1345–1346, mongoliska Golden Horde-armén Jani Beg, vars främst tatariska trupper led av sjukdomen slungade infekterade lik över Kaffas stadsmurar för att infektera invånarna, även om det är mer troligt att infekterade råttor reste över belägringslinjerna för att sprida epidemin till invånarna.När sjukdomen tog fäste flydde genuesiska handlare över Svarta havet till Konstantinopel, där sjukdomen först anlände till Europa sommaren 1347.
HistoryMaps Shop

Besök butiken


Last Updated: Wed Sep 21 2022