Colonial History of the United States

Ponce de Leon-expeditionen till Florida
Ponce de Leon-expeditionen till Florida ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1513 Jan 1

Ponce de Leon-expeditionen till Florida

Florida, USA
År 1513 ledde Ponce de León den första kända europeiska expeditionen till La Florida, som han namngav under sin första resa till området.Han landade någonstans längs Floridas östkust och kartlade sedan Atlantkusten ner till Florida Keys och norrut längs Gulf Coast.I mars 1521 gjorde Ponce de León ytterligare en resa till sydvästra Florida med det första storskaliga försöket att etablera en spansk koloni i det som nu är det kontinentala USA.Men det infödda Calusa-folket gjorde våldsamt motstånd mot intrånget, och Ponce de Léon skadades allvarligt i en skärmytsling.Koloniseringsförsöket övergavs och han dog av sina sår strax efter att han återvänt till Kuba i början av juli.
HistoryMaps Shop

Besök butiken