Byzantine Empire Justinian dynasty

Goter återtar Rom
©Angus McBride
549 Jan 1

Goter återtar Rom

Rome, Metropolitan City of Rom
År 549 avancerade Totila igen mot Rom.Han försökte storma de improviserade murarna och övermanna den lilla garnisonen på 3 000 man, men blev slagen tillbaka.Han förberedde sig då på att blockera staden och svälta ut försvararna, även om den bysantinske befälhavaren Diogenes tidigare hade förberett stora matförråd och hade sått vetefält inom stadsmuren.Men Totila kunde underordna en del av garnisonen, som öppnade Porta Ostiensis-porten för honom.Totilas män svepte genom staden och dödade alla utom kvinnorna, som skonades på order av Totila, och plundrade de rikedomar som fanns kvar.I väntan på att adelsmännen och resten av garnisonen skulle fly så fort murarna togs, satte Totila fällor längs vägarna till närliggande städer som ännu inte var under hans kontroll och många dödades när de flydde från Rom.Många av de manliga invånarna dödades i staden eller när de försökte fly.Staden återbefolkades efteråt och byggdes upp igen.
HistoryMaps Shop

Besök butiken


Last Updated: Mon Sep 12 2022