First Ottoman Venetian War

Mehmed betreedt het veld
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1464 Aug 1

Mehmed betreedt het veld

Lamia, Greece
Sultan Mehmed II , die Mahmud Pasha volgde met een ander leger om hem te versterken, had Zeitounion (Lamia) bereikt voordat hij op de hoogte werd gebracht van het succes van zijn vizier.Onmiddellijk stuurde hij zijn mannen naar het noorden, richting Bosnië.De poging van de sultan om Jajce in juli en augustus 1464 te heroveren mislukte echter, waarbij de Ottomanen zich haastig terugtrokken in het aangezicht van het naderende leger van Corvinus .Een nieuw Ottomaans leger onder leiding van Mahmud Pasha dwong Corvinus zich vervolgens terug te trekken, maar Jajce werd vele jaren daarna niet heroverd.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Mon Sep 26 2022