English Civil War

Bisschoppenoorlogen
Ondertekening van het Nationaal Convenant in Greyfriars Kirkyard, Edinburgh ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1639 Jan 1 - 1640

Bisschoppenoorlogen

Scotland, UK
De bisschoppenoorlogen van 1639 en 1640 waren de eerste van de conflicten die gezamenlijk bekend stonden als de oorlogen van de drie koninkrijken van 1639 tot 1653, die plaatsvonden in Schotland, Engeland en Ierland.Andere zijn de Ierse Confederate Wars, de Eerste, Tweede en Derde Engelse Burgeroorlogen en de Cromwelliaanse verovering van Ierland.De oorlogen kwamen voort uit geschillen over het bestuur van de Church of Scotland of Kirk die in de jaren 1580 begonnen en tot een hoogtepunt kwamen toen Charles I in 1637 probeerde uniforme praktijken op te leggen aan de Kirk en de Church of England. De meeste Schotten waren tegen. die een presbyteriaanse kerk steunde die werd bestuurd door predikanten en ouderlingen en het Nationaal Verbond van 1638 beloofde zich tegen dergelijke "innovaties" te verzetten.Ondertekenaars stonden bekend als Covenanters.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Tue Nov 22 2022