History of Armenia

Konsili Dvin Pertama
©Vasily Surikov
506 Jan 1

Konsili Dvin Pertama

Dvin, Armenia
Konsili Dvin Pertama adalah dewan gereja yang diadakan pada tahun 506 di kota Dvin (saat itu di Sasanian Armenia).Itu diadakan untuk membahas Henotikon, sebuah dokumen kristologis yang dikeluarkan oleh kaisar Bizantium Zeno dalam upaya untuk menyelesaikan perselisihan teologis yang muncul dari Konsili Kalsedon.Gereja Armenia tidak menerima kesimpulan Konsili Kalsedon ( Konsili Ekumenis keempat), yang telah menetapkan bahwa Kristus 'diakui dalam dua kodrat', dan mengutuk penggunaan eksklusif formula "dari dua kodrat".Yang terakhir bersikeras pada penyatuan kodrat manusia dan ilahi menjadi satu kodrat komposit Kristus, dan menolak setiap pemisahan kodrat dalam kenyataan setelah penyatuan.Formula ini dianut oleh Saints Cyril dari Alexandria dan Dioscorus dari Alexandria.Miafisitisme antara lain adalah doktrin Gereja Armenia.Henotikon, upaya Kaisar Zeno untuk melakukan konsiliasi, diterbitkan pada tahun 482. Itu mengingatkan para uskup tentang kutukan doktrin Nestorian, yang menekankan sifat manusiawi Kristus, dan tidak menyebutkan kredo Dyophysite Kalsedon.