Ming dynasty

Play button
1340 Jan 1

Prologi

China
Yuan-dynastian viimeisiä vuosia leimasivat taistelu, nälänhätä ja katkeruus väestön keskuudessa.Ajan myötä Kublai-khanin seuraajat menettivät kaiken vaikutuksen muihin mongolien maihin Aasiassa, kun taas Keski-Britannian ulkopuolella asuvat mongolit pitivät heitä liian kiinalaisina.Vähitellen he menettivät vaikutusvaltansa myös Kiinassa.Myöhempien Yuan-keisarien hallituskausi oli lyhyt ja juonittelujen ja kilpailun leimaama.Koska he eivät olleet kiinnostuneita hallinnosta, he erotettiin sekä armeijasta että väestöstä, ja erimielisyydet ja levottomuudet repivät Kiinaa.Lainsuojattomat tuhosivat maata heikentävien Yuan-armeijoiden puuttumatta asiaan.1340-luvun lopulta lähtien maaseudun ihmiset kärsivät toistuvista luonnonkatastrofeista, kuten kuivuudesta, tulvista ja niistä johtuvista nälänhädistä, ja hallituksen tehokkaan politiikan puute johti kansan tuen menettämiseen.
HistoryMaps Shop

Vieraile kaupassa


Last Updated: Mon Jul 18 2022