Kingdom of Poland

Třetí mongolská invaze do Polska
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1287 Dec 6

Třetí mongolská invaze do Polska

Kraków, Poland
Třetí mongolskou invazi do Polska provedli Talabuga Khan a Nogai Khan v letech 1287–1288.Stejně jako při druhé invazi bylo jejím účelem vyplenit Malopolsko a zabránit vévodovi Leszkovi II. Černému v zasahování do maďarských a rusínských záležitostí.Invaze byla také součástí nepřátelství mezi Polskem a Podkarpatskou Rusí;v roce 1281 Poláci porazili mongolskou sílu poblíž Goslicz, která vstoupila na území vévody Leszka na podporu Lva I.Ve srovnání s prvními dvěma invazemi byl nájezd v letech 1287–88 krátký a mnohem méně zničující.Mongolové nedobyli žádná významná města ani hrady a ztratili značný počet mužů.Vzali také méně zajatců a kořisti než při předchozích invazích.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Sun Sep 24 2023