Kingdom of Poland

Play button
1240 Jan 1

První mongolská invaze do Polska

Legnica, Poland
Mongolská invaze do Polska od konce 1240 do 1241 vyvrcholila bitvou u Lehnice, kde Mongolové porazili alianci, která zahrnovala síly z roztříštěného Polska a jejich spojence, vedené Jindřichem II. Pobožným, vévodou ze Slezska.Záměrem první invaze bylo zajistit křídlo hlavní mongolské armády útočící na Uherské království.Mongolové zneškodnili jakoukoli potenciální pomoc králi Bélovi IV., kterou poskytovali Poláci nebo jakékoli vojenské rozkazy.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod