Grand Principality of Serbia

Konflikt s Byzantskou říší
©Angus McBride
1092 Jan 1

Konflikt s Byzantskou říší

Raška, Serbia
Po porážce Pečeněhů poslal Alexios I. Komnenos armádu se stratégy z Dyrrhachia, které roku 1092 porazil Vukan. Alexios pak zmobilizoval mnohem větší armádu, kterou vedl sám, a vytáhl na Rašku;Vukan vyslal posly, kteří hledali mír, což Alexios rychle přijal, protože doma nastaly problémy s Kumány plenitými až do Adrianopole.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Wed Jan 17 2024