History of Judaism

съботници
Илюстрация на Сабатай Цви от 1906 г. (Еврейски исторически музей)
1666 Jan 1

съботници

İstanbul, Turkey
Сабатите (или сабатианците) са разнообразие от еврейски последователи, ученици и вярващи в Сабатай Зеви (1626–1676), сефарадски еврейски равин и кабалист, който е провъзгласен за еврейския месия през 1666 г. от Натан от Газа.Огромен брой евреи в еврейската диаспора приеха твърденията му, дори след като той външно стана вероотстъпник поради насилственото си обръщане към исляма през същата година.Последователите на Сабатай Зеви, както по време на провъзгласеното му месианство, така и след принудителното му обръщане към исляма, са известни като сабатеанци.Част от сабатите са живели до далечната част на Турция през 21-ви век като потомци на Дьонме.